linktext4.JPG (7505 bytes)

   
Pistolskytte

I Sverige är pistolskyttegrenarna uppdelade på flera olika skytteförbund.
De två största är: Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF), Svenska Skyttesportförbundet (SvSF). SvSF bedriver verksamhet i Sverige och ansvarar även för uttagning av skyttar till internationella tävlingar som EM, VM och OS medan SPSF endast är en nationell organisation.
Nedan finns beskrivet de grenar som Stockholmspolisens Skytteförening tränar och tävlar i.

 

 

  

Maila webmaster