linktext4.JPG (7505 bytes)

Gevär och K-pist

Gevär och k-pist bedrivs inom Sportskyttesektionen och Gevärssektionen i begränsad utsträckning.

Det är endast grenen fritt gevär som får utövas på vår hemmabana på Grimsta.

K-pist skjuts ej på Grimsta pga banbegränsningar. Den skjuts dock som extern tävlingsverksamhet.

  
Vad är då gevär och K-pist?

Gevär och K-pist skjuts naturligtvis under olika förutsättningar men hör ändå ihop:

Det finns i stort tre olika gevärsgrenar i sportskytte, fritt gevär där serierna skjuts stående, knästående och liggande med ett finkalibrigt vapen i .22 LR mot tavlor på 50 meters avstånd.
Dessa tre gevärsgrenar återfinns också i det nationella skyttet och kallas då korthållsskytte som skjuts på bana och som fältskytte.

I nationellt ban- och fältskytte används också 6.5 mm gevär. I banskjutning skjuts mot tavlor på 300 meters avstånd samt fältskjutning med samma vapen mot olika mål på olika avstånd. (Jämför med nationellt fältskytte med pistol och revolver).
För K-pist gäller ungefär samma förutsättningar. Skjutavståndet är 100 meter och tavlorna är de samma som för gevär på 300 meter.

Skjuttiderna varierar också. De är kortare i liggande skytte och ungefär lika långa i knästående och stående. I fältskytte skjuts mot samma mål som gevärsskyttarna har men skjuttiderna är avsevärt kortare. Som extra svårighet i fältskjutning ingår avstånds- och sidvindsbedömning.

Skjutklasserna är många och skyttarna indelas efter tävlingsmeriter och i vissa fall även efter skyttens ålder.

 
   

  

Maila webmaster