linktext4.JPG (7505 bytes)

  
Skyttemärken

Beställning av skyttemärken inför 2024.

Beställning av skyttemärken görs i mitten av februari avseende föregående verksamhetsår, och delas ut vid årsmötet 2024. Märkeskort (skjutkort) måste därför vara märkesansvarig tillhanda senast måndagen den 15 januari 2024. Märkeskort kan lämnas i Grimstastugan i samband med föreningsaktivitet, alternativt skickas med post till ATT: Märkesombud Stockholmspolisens Skytteförening 106 75 STOCKHOLM. Skyttemärkesombud är Carl Svedberg. Förekommande kostnader som uppkommer i samband med märkesbeställningar finansieras av respektive berörda skyttar/märkesbeställare. OBSERVERA: För sent inskickade, ofullständigt ifyllda och/eller oläsbara märkeskort hanteras EJ av märkesombudet och returneras i förekommande fall åter till berörda skyttar/märkesbeställare

Fordringar för märkena hittar du i Årsboken alternativt i SPSF's skjuthandok och SSF's häfte Utmärkelsetecken.

Skjutkort.
Saknar du skjutkort för att fylla i dina märkesserier? Ladda ned ett för utskrift här!
För pistolskyttemärket finns skjutkort i kreditkortsformat med fram- och baksida.
Pistolskyttemärket vpg A i guld

Pistolskyttemärket vpg B i guld
Pistolskyttemärket vpg C i brons
Pistolskyttemärket vpg C i silver

Pistolskyttemärket vpg C i guld

Varje skytt som skjuter för något märke, bär med sig detta kort, och det blir påskrivet av skjutledaren vid en godkänd serie.

  

Maila webmaster

Senast uppdaterad: 2023-10-16