linktext4.JPG (7505 bytes)

  
Medlemsavgift 2023

Vid senaste årsmötet 2022 beslöts att medlemsavgiften
 för 2023 ska vara oförändrad mot 2022.

Årsavgifterna för 2023 blir då:
Aktiva seniormedlemmar

1 000 kr

Aktiva juniormedlemmar

200 kr

Stödmedlemmar

100 kr

Inträdesavgift för nya aktiva seniormedlemmar

1 000 kr


Så här gör du:

Betala in aktuellt belopp (se ovan) till Stockholmspolisens Skytteförening på plusgiro 19 14 14 - 2 senast den 28 februari. I meddelandefältet skriver du "Medlemsavgift 2023". Glöm inte att skriva din fullständiga adress.

Vid betalning via internet, uppge "Medlemsavgift 2023" samt namn och adress.

Vid betalning med swish 123 683 88 25, uppge "Medlemsavgift 2023"

Det kommer även att finnas färdigtryckta inbetalningskort att få vid föreningstävlingarna.

  

Maila webmaster

Senast uppdaterad: 2022-11-27