November 2022
 

2    O   Luftpistol, träning sen, Parkskolan Solna, anm 18.00-20.00

4    F    Luftpistol, träning jun, Parkskolan Solna, anm 17.00-18.00

9    O   Luftpistol, Föt 5,  sen,   Parkskolan Solna, anm 18.00-20.00

11  F    Luftpistol, träning, jun, Parkskolan Solna, anm 17.00-18.00

12  L    Springskytte, Grimsta Cup 6,vpg C, anm, 09.00-10.00 (avslutning)
            Arbetslag på Grimsta skjutbana kl 13.00 - 16.00 Nytt!

16  O   Luftpistol, träning, sen,   Parkskolan Solna, anm 18.00-20.00

18  F    Luftpistol, träning, jun,   Parkskolan Solna, anm 17.00-18.00

19  L   Springskytte 8, vpg Tjv,  Grimsta, anm 09.00-10.00

23  O   Luftpistol, träning, sen,   Parkskolan Solna, anm 18.00-20.00

25  F    Luftpistol, träning, jun,   Parkskolan Solna, anm 17.00-18.00

26  L   Springskytte 9, FÖM  Tjv, Grimsta, anm 09.00-10.00 flyttat till 3/12

30  O   Luftpistol, Föt 6, sen,    Parkskolan Solna, anm 18.00-20.00