Maj 2024

 

1  O   Nat. Precision/Majtävlingen, Grimsta, SAPK, vpg ABC          

4  L    Vårsaluten, prec. Salems pk
5  S     Vår-Ackuratessen, prec. Rosersberg Pk

7  Ti   Precision 1, ABC Tjv, Grimsta. anm 15.30/18.00. Hemortens

8  O    Sport/Grov 2, Grimsta start 15.30/18.00

9  To   Grovfälten, fält. Rosersberg Pk
10 F    Fredagsträning, Grimsta 17.00 – 19.00  Nytt
          Träning för juniorer, Grimsta anm 17.00-18.00

11  L  Regkval 25/50M (Birgers tävling), Grimsta 08.00-17.00

          KrM PPC, PPC. Salems Pk
          KrM magnum Prec M4, Mprec. Handen Pk

12  S   Regkval 25/50M (Birgers tävling), Grimsta 08.00-17.00
          KrM PPC, PPC. Salems Pk
13 M  Snabbpistol 1, Grimsta, 18.00 föranmälan
14 Ti  Milsnabb/Polissnabb 3, Grimsta start 15.00/16.30/18.00.
           16.30 endast polissnabb. 18.00 polissnabb möjlig men 16.30 i första hand.

16 To Precision 2, ABC, Grimsta. anm 15.30/18.00. Hemortens

          Precision FöM Tjv, Grimsta, anm 15.30/18.00

17  F   Fältskjutning 3 FöM Tjv, Grimsta anm 15.00-18.00 OBS

          Träning för juniorer, Grimsta anm 17.00-18.00

18 L    ÖSM Fält

17    ÖSM Fält

21  Ti  Nationell helmatch, Grimsta start 15.30/18.00
22
  O   Fripistol 2:1 Grimsta, Anmälan 17.00 - 18.00 (alt 29/5)

23  To  Snabbpistol 2 Grimsta. 18.00 efter föranmälan Utgår
          
Precision 3, ABC Tjv, Grimsta. anm 15.30/18.00. Hemortens Nytt

24  F   Träning för juniorer, Grimsta anm 17.00-18.00

25  L   KrM prec. A, prec. Atlas Copco Pk

26  S    Fält KrM, Grimsta vpg B. Endast vpg B, Sthlmspolisen  mfl

28  Ti  Standardpistol FöM, Grimsta start 15.30/18.30

29  O   Fripistol 2:2 Grimsta, Anmälan (alt 22/5)
          
DM fripistol Grimsta, Sthlmspolisen. Från 15.00

30  To Precision 4, AB Tjv, Grimsta. anm 15.30/18.30. Hemortens

           Precision FöM C, Grimsta, anm 15.30/18.30

31  F   Träning för juniorer, Grimsta anm 17.00-18.00

          

April     Juni